Chính Sách Bảo Mật

111

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Thông Minh và Công Ty TNHH Giải pháp Nhân sự Thông minh cho Doanh nghiệp (“S4B Việt Nam” hoặc  “Công ty”) nhận ra tầm quan trọng của quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân. Chính sách này điều phối cách chúng tôi thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng dựa trên việc tuân thủ Nghị định 13/2023/ND-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 4 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu Cá nhân. Chính sách này được áp dụng cho S4B Việt Nam và các công ty liên kết cũng như nhân viên được ủy quyền, những người có thể thực hiện các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân.

S4B Việt Nam khuyến khích bạn đọc kỹ Chính sách bảo mật này và thường xuyên kiểm tra trang web của chúng tôi để cập nhật mọi thay đổi mà S4B Việt Nam có thể thực hiện theo điều khoản của Chính sách bảo mật.

Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi có thể thu thập

Trong Chính sách này, “Dữ liệu cá nhân” nghĩa là bất kỳ thông tin nào dưới dạng ký hiệu, chữ cái, số, hình ảnh, âm thanh hoặc ở các định dạng tương đương khác trên phương tiện điện tử được liên kết với một người cụ thể hoặc giúp nhận dạng một người cụ thể (“ Chủ thể dữ liệu”). Dữ liệu Cá nhân cũng bao gồm thông tin nhận dạng một người cụ thể là thông tin bắt nguồn từ hoạt động của một cá nhân, khi kết hợp với dữ liệu và thông tin được lưu trữ khác, có thể nhận dạng một người cụ thể.

S4B Việt Nam có thể thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân sau:

a) Dữ liệu cá nhân cơ bản:

 • Họ, tên đệm và tên ghi trong giấy khai sinh, tên khác (nếu có);
 •  Ngày sinh;
 • Giới tính;
 • Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên lạc;
 • Quốc tịch;
 • Hình ảnh của cá nhân;
 • Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, biển số xe, mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
 • Tình trạng hôn nhân;
 • Thông tin về quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); Và
 • Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân về hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng.

b) Dữ liệu cá nhân nhạy cảm:

 • Tình trạng sức khỏe và thông tin cá nhân được ghi trong hồ sơ sức khỏe;
 • Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;
 • Thông tin về đặc điểm di truyền của cá nhân;
 • Thông tin về đặc điểm hình thể, đặc điểm sinh học đặc thù của cá nhân;
 • Dữ liệu về tội phạm, vi phạm được cơ quan thực thi pháp luật thu thập và lưu trữ;
 • Thông tin về tài khoản ngân hàng;
 • Dữ liệu vị trí của cá nhân được xác định thông qua dịch vụ định vị; Và
 • Các dữ liệu khác được pháp luật quy định phải có biện pháp bảo mật cần thiết.

Tại mọi thời điểm, Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng sẽ chỉ thu thập Dữ liệu cá nhân (bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm) trong phạm vi cần thiết hợp lý để hoàn thành các mục đích như được chỉ định bên dưới.

Cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn

Việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thu thập, ghi âm, phân tích, xác nhận, lưu trữ, cải chính, tiết lộ, kết hợp, truy cập, truy xuất, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền tải, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ liệu Cá nhân hoặc các hoạt động liên quan khác.

Chúng tôi chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân trong phạm vi cần thiết cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi và với các điều kiện (i) bạn được thông báo về mục đích mà dữ liệu được thu thập và xử lý, và (ii) bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi sự đồng ý bằng văn bản của bạn để việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

S4B Việt Nam có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích sau:

 • Để cung cấp và duy trì các dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi có thể thu thập và phân tích dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các dịch vụ của chúng tôi cho bạn và khách hàng của chúng tôi, bao gồm bố trí việc làm, quản lý tiền lương và các dịch vụ tư vấn khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các chương trình khuyến mại hoặc hỗ trợ của chúng tôi (nếu có).
 • Để quản lý tài khoản của bạn: Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để quản lý việc đăng ký của bạn với tư cách là người dùng trang web của chúng tôi cũng như các ứng dụng và chức năng nội bộ có sẵn cho bạn với tư cách là người dùng đã đăng ký.
 • Để thực hiện hợp đồng: Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo hoặc liên quan đến hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn ở hợp đồng lao động của bạn với chúng tôi (nếu có) và hợp đồng dịch vụ của chúng tôi với khách hàng để bố trí công việc , quản lý tiền lương hoặc các dịch vụ tư vấn khác.
 • Để quản lý yêu cầu của bạn và liên lạc với bạn: Chúng tôi sẽ tham gia và quản lý các yêu cầu của bạn gửi cho chúng tôi, đồng thời liên hệ với bạn qua email, cuộc gọi điện thoại và các phương tiện liên lạc khác mà bạn chọn, về yêu cầu của bạn, dịch vụ của chúng tôi hoặc mọi cập nhật hoặc liên quan thông tin liên lạc mang tính thông tin, khi cần thiết hoặc hợp lý.
 • Để cải thiện hiệu suất và hoạt động của các dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi có thể sử dụng và phân tích thông tin cá nhân của bạn để phát triển, cung cấp và liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn.
 • Để tuân thủ các quy định: Trong một số trường hợp nhất định, S4B Việt Nam có thể được yêu cầu sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để chuẩn bị và gửi báo cáo pháp lý cho cơ quan quản lý có liên quan hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc để đáp lại theo yêu cầu hợp lệ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Cho các mục đích khác: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác, bao gồm (nhưng không đầy đủ) phân tích dữ liệu, nghiên cứu thị trường, báo cáo và chuẩn bị thống kê, v.v.

Trong một số trường hợp nhất định, Chúng tôi không cần phải có sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm:

 • Trong trường hợp khẩn cấp cần xử lý ngay Dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của bạn hoặc người khác;
 • Trong trường hợp pháp luật Việt Nam yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn;
 • Xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thiên tai lớn, dịch bệnh nguy hiểm; hoặc khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; hoặc trong trường hợp phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của bạn với các cơ quan, tổ chức có liên quan; Và
 • Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Quyền và nghĩa vụ của bạn liên quan đến Dữ liệu cá nhân được S4B Việt Nam thu thập và xử lý

a) Quyền của bạn với tư cách là Chủ thể dữ liệu

Trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác hoặc như một trong các ngoại lệ dưới đây, bạn có các quyền sau:

 • được thông báo về các hoạt động liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
 • đồng ý hoặc không đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
 • để truy cập dữ liệu cá nhân của bạn với mục đích xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu đó;
 • rút lại sự đồng ý của bạn;
 • xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn;
 • yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
 • để hạn chế hoặc hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
 • yêu cầu chúng tôi cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho bạn;
 • phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng dữ liệu đó cho quảng cáo hoặc tiếp thị;
 • khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật Việt Nam khi có hành vi vi phạm quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn; Và
 • để tự bảo vệ mình theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Nghĩa vụ của bạn với tư cách là Chủ thể Dữ liệu

 • để tự bảo vệ Dữ liệu Cá nhân; yêu cầu chúng tôi bảo vệ Dữ liệu Cá nhân;
 • tôn trọng và bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của người khác;
 • để cung cấp Dữ liệu Cá nhân đầy đủ và chính xác cho chúng tôi;
 • tham gia quảng bá, phổ biến các kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân và các khóa đào tạo về dữ liệu cá nhân; Và
 • tuân thủ pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cách chúng tôi duy trì Dữ liệu Cá nhân

S4B Việt Nam sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích kinh doanh mà có thông báo và nhận được sự đồng ý từ Chủ thể Dữ liệu cũng như trong phạm vi cần thiết để S4B Việt Nam  tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình. Tất cả Dữ liệu Cá nhân không còn mục đích kinh doanh hoặc sử dụng hợp pháp hoặc được Chủ thể Dữ liệu yêu cầu tiêu hủy theo quy định của pháp luật Việt Nam sẽ bị tiêu hủy hoặc xử lý an toàn.

S4B Việt Nam sẽ thực hiện các biện pháp hành chính, kỹ thuật và tổ chức hợp lý để bảo vệ và bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo các chính sách nội bộ hiện hành về bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như các chính sách và hướng dẫn nội bộ có liên quan khác. Tất cả nhân viên của S4B Việt Nam phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận không tiết lộ được ký giữa Công ty và Nhân viên, Chính sách giữ bí mật, Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân và mọi quy định nội bộ khác của S4B Việt Nam liên quan đến Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bộ phận CNTT của S4B Việt Nam phải đảm bảo kiểm soát truy cập internet, máy chủ, phần mềm theo đúng phân loại do Công ty quy định.

Mọi hành vi vi phạm Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này và quy định hiện hành của Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ bị xử lý kỷ luật lao động theo Bộ luật Lao động Việt Nam và Nội quy lao động của Công ty với biện pháp cao nhất là sa thải.

Ngoài S4B Việt Nam, bất kỳ cá nhân nào (cá nhân hoặc tổ chức), được ủy quyền hoặc thỏa thuận chung với S4B Việt Nam để xử lý dữ liệu của bạn, sẽ được yêu cầu duy trì các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Cách chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân

Trong trường hợp cần thiết để thực hiện các mục đích mà S4B Việt Nam đã nêu trong Chính sách bảo mật này và đã được thông báo hợp lệ cũng như nhận được sự đồng ý từ Chủ thể dữ liệu, S4B Việt Nam có thể chuyển hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân với:

 • Nhóm dịch vụ của S4B Việt Nam được chỉ định cung cấp dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi;
 • chính phủ hoặc cơ quan quản lý đã ra lệnh tiết lộ Dữ liệu Cá nhân theo luật hoặc quy định hiện hành;
 • cố vấn pháp lý, kiểm toán viên hoặc cố vấn chuyên môn khác của chúng tôi để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền của chúng tôi; Và
 • các bên thứ ba theo ủy quyền hoặc yêu cầu của bạn hoặc khách hàng của chúng tôi.

Khi chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với bất kỳ bên thứ ba nào, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân biết và tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành để duy trì Dữ liệu Cá nhân một cách đúng đắn và thích hợp

Những thay đổi đối với Chính sách bảo mật

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật, bổ sung hoặc sửa đổi Chính sách bảo mật của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng các thay đổi mới trên trang này.

Thông báo về bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách bảo mật sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi và gửi đến bạn thông qua các phương tiện liên lạc của bạn được lựa chọn trong quá trình chúng tôi thu thập thông tin của bạn và/hoặc các phương tiện liên lạc khác mà chúng tôi cho là phù hợp.

Bạn nên xem lại Chính sách bảo mật này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào mà S4B Việt Nam có thể thực hiện.

Liên hệ với Chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này hoặc bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được phản hồi nhanh nhất:

Phòng : Bộ phận Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân
Điện thoại : +84  24 3974 4181
Fax : +84 24 3974 3090
Email : service@s4b.com.vn